sunnuntaina, helmikuuta 05, 2006

Muslimien käsitys itsestään

Islamilaisessa ideologiassa ja usein myös yksittäisen muslimin identiteetinmuodostuksessa keskeinen käsite on umma, maailman kaikki muslimit yhdessä. Useimmat muslimit tuntevat syvää yhteenkuuluvuutta maailman kaikkien muslimien kanssa. Tästä syystä hyökkäys yhtä muslimivaltiota kohtaan koetaan laajalti hyökkäykseksi koko islamilaista maailmaa vastaan. Kaikkien muslimien yhteenkuuluvuutta korostaa mm. yhteinen päivittäinen rukousrituaali (salat), yhteinen paasto (saum) kerran vuodessa, pyhiinvaellus (hajj) Saudi-Arabian Mekkaan ainakin kerran elämän aikana, almuvero (zakat) ja yhteinen pyhä kirja — Koraani, jota pidetään Jumalan omana arabiankielisenä puheena. (Hämeen-Anttila 2001: 20, 30, 31–35, 47–49.)

Sheikki Muhammed Salih Al-Munajjid: "Muslimien on... koulutettava lapsensa jihadiin... ja vihaamaan juutalaisia, kristittyjä ja uskottomia... herättämään jihadin hiillokset heidän sielussaan." (MEMRI 3.4.2005)

Koraanin mukaan islamin uskontokunta on ”paras kansakunta, joka ihmisten parista on noussut” (K3:110). Kaikkien muiden uskontojen edustajia ja uskonnottomia kutsutaan "uskottomiksi" ja näitä joko hyljeksitään tai näitä vastaan taistellaan.

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWOJA *
Me kamppailemme ja taistelemme heitä vastaan niin, että he tulevat Allahin uskontoon. (
Lisää.)
[Koraanin jae] (
K3:110) merkitsee: "Te, ihmisistä parhaat, tuokaa heidät ketjut kaulassa kunnes he kääntyvät islamiin." (Lisää.)
Muslimin ei ole sallittua ystävystyä vääräuskoisen kanssa eikä ottaa häntä läheiseksi ystäväkseen... Mutta on sallittua käyttäytyä heitä kohtaan ystävällisesti siinä toivossa, että he saattaisivat kääntyä muslimiksi. (
Lisää.)
Muslimin ei ole sallittua tuntea sydämessään rakkautta Allahin vihollisia kohtaan, jotka tosiasiassa ovat myös hänen vihollisiaan. (
Lisää.)

*) Fatwa = uskonnollisen lain pohjalta muodostettu lainopillinen mielipide (Hämeen-Anttila 2001: 14)

Muslimin on kiellettyä vaihtaa uskontoa. Islamin uskon hylkäämisestä islamin laki, shari'a, määrää kuolemanrangaistuksen (lue aihetta käsitteleviä online-fatwoja). Kiellettyä on myös suostutella muslimia hylkäämään uskontonsa tai kääntymään toiseen uskontoon; tästä on langetettu kuolemanrangaistuksia (Hämeen-Anttila 2001: 52).

Tarkoittaako islam todellakin rauhaa?

Se usein kuultu väite, jonka mukaan islam tarkoittaa rauhaa, ei pidä paikkaansa. Sana islam on arabiaa ja merkitsee ’alistumista’; muslimi on ”alistuva” (Hämeen-Anttila 2004: 157). Sana ”rauha” viittaa tilanteeseen, jossa islamin alue eli Dar al-islam on levittäytynyt koko maailmaan, toteaa Basam Tibi, tunnettu syyrialaissyntyinen muslimi, kansainvälisten suhteiden professori Göttingenin yliopistosta. Koraanin mukaan todellinen rauha saavutetaan vasta sitten, kun kaikkialla maailmassa vallitsee islamin laki.

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Nykyään kuulemme tuskin mitään muuta kuin fraaseja "maailman rauha", "rauhanomainen rinnanelo", "turvalliset rajat", "uusi maailmanjärjestys", "sodan kauheudet"... Ne, jotka nykyään julistavat jihadia (pyhää sotaa) koskevia Koraanin jakeita ja haditheja, saavat niskaansa joukon syytteitä. Heitä kutsutaan terroristeiksi, fanaatikoiksi, rauhan vihollisiksi ja verenjanoisiksi, ja heitä syytetään halusta tuhota moderni sivilisaatio. Tämä on hyvin valitettava todellisuus, jossa muslimiyhteisö (umma) elää nykyään. Tämä johtuu siitä, että olemme luopuneet puolustamasta uskontoamme ja tekemästä Allahin meille langettamia velvollisuuksia. Allah on määrännyt meidät vaalimaan hänen uskontoaan ja käymään jihadia Hänen vihollisiaan vastaan. Koraanissa on hyvin paljon jakeita, jotka komentavat pyhään sotaan vääräuskoisia vastaan ja taistelemaan näitä vastaan kunnes kaikki alistuvat yksin Allahille; niissä ilmaistaan selkeästi, että tämä on pakollista ja määrätty meille. (
Lisää.)

Islamisaatio

Islamilaisessa valtioteoriassa erotetaan islamin alue (Dar al-islam) ja sodan alue (Dar al-harb) eli muiden kuin muslimien hallitsema, potentiaalisesti vihamielinen alue (Hämeen-Anttila 2001: 55). "Maailman islamisointi on kiinteä osa islamilaista maailmankatsomusta. Islamin alueen eli Dar al-islamin on laajennuttava koko maailmaan, jotta maailmasta tulisi rauhan alue eli Dar al-salam", toteaa Basam Tibi. Tätä prosessia kutsutaan jihadiksi eli pyhäksi sodaksi. Jihad päättyy vasta sitten, kun kaikki ihmiset ovat kääntyneet islamiin — tai muslimit ovat vähintään nousseet valtaan ja islamin laki on otettu käyttöön (Bat Ye'or).

Lue islamilaisessa maailmassa — sekä myös Suomessa — laajaa arvostusta nauttivan sheikki Muhammed Salih Al-Munajjidin jihadia käsitteleviä online-fatwoja:

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWOJA
Fyysinen jihad on islamin huippukohta, ja jotkut oppineet pitävät sitä islamin kuudentana pilarina. (
Lisää.)
Jihadin tarkoitus on... levittää Allahin uskonto maan päälle, ottaa käyttöön hänen shari'ansa määräykset ja tuoda ihmiset... toisten uskontojen epäoikeudenmukaisuudesta islamin oikeudenmukaisuuteen. (
Lisää.)
Jihadin päätarkoitus on saada ihmiset palvomaan vain Allahia ja tuoda heidät ihmisten palvonnasta ihmisten Herran palvontaan. (
Lisää.)
Taistelun suurin muoto on taistelu uskottomia vastaan, sillä Allah on määrännyt meidät taistelemaan heitä vastaan. [---] Jihad-talab merkitsee hyökkäämistä vääräuskoisten kimppuun näiden omissa maissa, kunnes heistä tulee muslimeja tai he maksavat jizyahia (pakkoveroa) halukkaina alistumaan ja kunnes he tuntevat itsensä alistuneiksi. (
Lisää.)

Alistuminen islamiin ja Allahin tahtoon voi kuitenkin tapahtua myös ilman, että sota välttämättä aktualisoituu Dar al-harbissa (Hämeen-Anttila 2001: 55). Lännessä muslimiaktivistien tärkeäksi toimintamuodoksi on noussut da'wa, "kutsuminen islamiin", ja länsimaihin onkin syntynyt runsaslukuisesti da'wa-keskuksia, jotka pyrkivät levittämään islamin sanomaa (Hämeen-Anttila 2004: 216).

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWOJA
Ihmisten kutsuminen Allahin luo on yksi tärkeimmistä velvollisuuksista. (
Lisää.)
Henkilö, joka kuvittelee tuovansa islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon yhteen tai lähemmäksi toisiaan, on kuin sellainen, joka pyrkii tuomaan yhteen totuuden ja valheen, uskottomuuden ja uskon, vastakohdat. (
Lisää.)

Jopa islamin liberaalimmissa suuntauksissa puhutaan "islamin ylivallasta" (al-taqhallub; ks. Basam Tibi). Monoteististen uskontojen, nk. Kirjan kansojen, edustajia voidaan sietää, jos he alistuvat islamin poliittiseen valtaan, eivätkä pilkkaa profeetta Muhammadia, eivätkä harjoita uskontoaan liian näkyvästi (Hämeen-Anttila 2001: 52).

Yksi islamin neljästä pilarista on almuvero (zakat), jota jokaisen maailman 1,5 miljardista muslimista on maksettava tietyn rajan ylittävästä omaisuudestaan. Eräs tarkoitus, johon almuveroja käytetään, on islamin propagoiminen. Tällä hetkellä kaikkiaan 42 muslimivaltiota ohjaa varoja rahastolle, joka tukee islamin levittämistä Eurooppaan erityisesti rakentamalla moskeijoita ja islamilaisia keskuksia. Esimerkiksi v. 1970 Saksassa oli 3 moskeijaa, v. 1990 1500 moskeijaa ja v. 1997 2700 moskeijaa.

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Muslimit on käsketty kutsumaan ei-muslimeja islamiin viisaudella ja kauniilla saarnaamisella ja väittelemisellä. [---] Allah ei hyväksy islamin lisäksi mitään muita uskontoja. [---] Muslimit on komennettu kutsumaan ihmisiä Allahin luo kaikissa muslimimaissa ja muissa maissa. Heidän on vietävä Allahin tosi uskonto maailmaan ja rakennettava moskeijoita maailmaan kaikkiin osiin ja lähetettävä islamiinkutsujia ei-muslimimaihin ja kutsuttava heidän johtajiaan Allahin uskontoon. [---] Tosi muslimit uskovat, että muiden uskontojen kannattajat eivät noudata mitään todellista uskontoa, joten muslimit eivät salli muiden lähettää lähetyssaarnaajia rakentamaan kirkkoja muslimimaihin. Allah sanoo: Se, joka uskoo, että islam on yhdenvertainen muiden uskontojen kanssa, tekee vakavan virheen. (
Lisää.)

Petollisuus

Vaaran aikoina muslimien velvollisuus on salata uskonsa ja tarkoitusperänsä. Jihadin tavoin tämä käytäntö nimeltä taqiya (arab. 'tarkoituksen pyhittämä petollisuus', ’mukautuminen’) kuuluu kiinteänä osana islamiin, ja sitä harjoitetaan alueilla, joissa muslimit eivät ole vielä tarpeeksi vahvoja noustakseen valtaan (esim. Euroopassa). Islamilaisen maailman sisällä menetelmää joutuvat käyttämään erityisesti shiialaiset (n. 10 % kaikista muslimeista) suojautuakseen sunnalaisten vainoilta alueilla, missä he ovat vähemmistönä, kuten Pakistanissa ja Afganistanissa.

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Sunnalaisille taqiya (valheellisuus) merkitsee sitä, että on toverillinen ja kohtelias... kun on tarpeen... sanoa asioita, joihin ei usko. [...] Shiialaisille puolestaan taqiya merkitsee sitä, että on näennäisesti samaa mieltä vastustajansa kanssa, vaikka sisäisesti vastustaa tätä. (
Lisää.)

Yhdysvaltalaisen kriittisen jihad-asiantuntijan Craig Winnin mukaan suurin petos on se väite, että islam on rauhanomainen uskonto. "Muhammadin omat sanat tuomitsevat tämän", hän toteaa, "syyskuun 11. tapahtui, koska Muhammad on terroristi." Muslimit raivostuttaneen väitteen yksityiskohtaiset perustelut valtavine määrineen sitaatteja islamin keskeisistä auktoritatiivisista lähteistä (Koraani, Sira, Ta'rikh, hadith-kokoelmat Ishaq, Tabari, Bukhari ja Muslim), löytyvät hänen verkkosivultaan http://www.prophetofdoom.net/. Winnin analyysi perustuu lähteiden kirjaimelliseen sisältöön. Muhammadin omien puheiden ja käyttäytymisen
perusteella rauhanomaisuus on kaukana islamista.

Allahin Sanansaattaja kysyi: "Kuka on halukas tappamaan Ka'b bin Al-Ashrafin, joka on loukannut Allahia ja hänen Sanansaattajaansa?" Muhammad bin Maslama nousi ylös ja sanoi: "Oi, Allahin Sanansaattaja, haluaisitko, että minä tapan hänet?" Profeetta vastasi: "Kyllä." Muhammad bin Maslama sanoi: "Siinä tapauksessa salli minun valehdella pettääkseni." Profeetta sanoi: "Saat valehdella." (Sahih Bukhari 5:59:369)
He punoivat juoniaan, Jumala punoi juoniaan, mutta Jumala punoo parhaat juonet. (
K8:30)
Kun profeetta oli lähdössä (sota)retkelle, hän aina teeskenteli menevänsä jonnekin muualle, ja hänellä oli tapana sanoa: "Sota on petosta." (
Sunan Abu-Dawud 14:2631)

Islamin levittämiseen ja yhteiskunnan islamisaatioon kuuluva petollisuus (taqiya) on olennainen osa terroristijärjestö Al-Takfir wal-Hijran toimintaa. Jopa Al-Qaida kalpenee näiden Koraanista ja sunnasta ideologiansa ammentavien takfiristien rinnalla:

Liike nimeltä ”Takfir Wal-Hijra” on suurelle yleisölle täysin tuntematon. Takfir on eräänlainen salaseura, jonka ideologia on levinnyt Egyptistä Pohjois-Afrikan kautta Eurooppaan. Se on äärimmäisen jyrkkä islamistinen suuntaus, jonka opit sallivat viattomien siviilien ja jopa toisten muslimien häikäilemättömän tappamisen.

Eri maiden turvallisuuspalvelut pitävät Takfiria tämän hetken suurimpana uhkana. Sen jäsenet ovat valmiita hyvin suunniteltuihin itsemurhaiskuihin. Yhdysvaltojen syyskuun 2001 lentokoneiskujen päätekijän Mohammed Attan arvellaan saaneen innoituksensa Takfirin opeista. Samoin Takfir-yhteyksiä epäillään olleen Madridin junapommittajalla, Casablancan kahvilaterroristeilla, ohjaaja van Goghin murhaajalla sekä Lontoon ensimmäisen iskun suorittajilla.

Takfir sallii epäislamilaisen käytöksen kuten tupakoinnin ja alkoholinkäytön, ja se on valmis ymmärtämään rikollisuutta taistelussa vääräuskoisia vastaan. Takfiristien ”länsimainen” elämäntapa on tarkoitettu harhautukseksi, ja sen vuoksi ideologian kannattajia on erittäin vaikea saada kiinni. Takfir tekee kuitenkin ymmärrettäväksi sen kuinka ”normaalit” nuoret miehet ryhtyvät yhtäkkiä ja jopa perheidensä yllätykseksi verisiin terroritekoihin. Algerian joukkomurhat 90-luvulla on yhdistetty takfiristeihin, ja tällä hetkellä sen oppien kannatus on laajinta Marokossa. Suurin osa Madridin iskujen syytetyistä on marokkolaisia. (Yle, Silminnäkijä 20.10.2005)

Väkivalta

Koraanissa on 206 kohtaa, joissa kehotetaan väkivaltaan uskottomia kohtaan ja/tai vaaditaan uskottomien pakkokäännyttämistä islamiin. Väkivaltaiset teot on kuvattu hyvin selkeäsanaisesti. Esimerkkejä:

Kun kohtaatte uskottomia, taistelkaa heitä vastaan! Kun olette alistaneet heidät, sitokaa heidät köysiin vapauttaaksenne heidät joko suosionosoituksena tai lunnaita vastaan. (K47:4) Minä asetan pelon uskottomien sydämeen. Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja raajansa. (K8:12)
Keitä uskottomat sitten ovat? Koraani vastaa:

Ne, jotka sanovat: ”Messias, Marian poika, on Jumala”, ovat luopuneet uskosta. (K5:17)
Älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä ystäviksenne; he ovat toistensa ystäviä. Joka ottaa heitä ystävikseen, kuuluu heihin. (
K5:51)

Muslimien hyökkäys torille Mumbayssa. Viime vuosina muslimien väkivalta on saavuttanut sietämättömät mittasuhteet Aasiassa (mm. Thaimaassa).

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
"Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Allahia" (
K8:39). "Kun rauhoitetut kuudaudet ovat kuluneet, taistelkaa uskottomia vastaan missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla" (K9:5). Nämä ja vastaavat jakeet kumovat ne Koraanin jakeet, joissa sanotaan, ettei ole pakkoa kääntyä muslimiksi. (Lisää.)

Terrorismi

Historiallisesti islamin levittämiseen on hyvin usein liittynyt väkivalta (lue asiaa selittävä fatwa). Pyhää sotaa, jihadia, käyvät ääri-islamilaiset uskonsoturit eli mujahidinit perustavat aseellisen taistelunsa suoraan Koraanin määräyksiin, erityisesti seuraaviin suuriin ja jakeisiin, joita he noudattavat kirjaimellisesti: 2:154, 2:190–195, 2:216–218, 3:110–111, 3:142–173, 3:195–200, 4:74–80, 4:84–85, 4:89–100, 4:104, 6:151, 8:15–18, 8:26, 8:36–40, 8:58–75, 9:1–29, 9:36, 9:73, 9:88–89, 9:111, 9:120, 9:123, 22:39–40, 47:4, 48:25, 57:10, 60:1–9, 61:10–13 (ks. Koraani tai Hämeen-Anttila [2001: 65–98], johon edellä mainitut kohdat on koottu). Alla on joitakin esimerkkejä:

Uskovaiset, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka asuvat teitä lähellä, ja huomatkoot he teidät lujiksi. Tietäkää, että Jumala on hurskaiden kanssa. (K9:123)
Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, taistelkaa uskottomia vastaan missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät rukouksensa ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa. (
K9:5)
Surmatkaa heidät, missä heitä kohtaattekin. [---] Tämä on uskottomien palkka. (
K2:191)
Heidät surmataan, naulitaan ristiin tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkäin tai heidät karkotetaan maasta. Tämä on heidän häpeänsä tässä maailmassa, ja tuonpuoleisessa heitä odottaa ankara rangaistus. (
K5:33)
Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Jumalaa, mutta jos he herkeävät, teidän tulee ahdistaa vain pahantekijöitä. (
K2:193)

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Eräs kummallisimmista asioista on se, että elämme aikoina, jolloin jotkut muslimit häpeävät siteerata jihadia käsitteleviä Koraanin jakeita ja haditheja vääräuskoisten ystäviensä edessä. Heidän kasvonsa muuttuvat punaisiksi, koska he ovat liian ujoja mainitakseen jizyahia (ei-muslimien maksamaa pakkoveroa), orjuutta ja sotavankien tappamista koskevia määräyksiä. He toivovat, että he voisivat pyyhkiä nämä säkeet ja hadithit pois Koraanista ja sunnasta, niin ettei tämä sivistyneeksi itseään kutsuva mutta takapajuinen maailma kritisoisi heitä. Kun sitten he eivät saa pyyhittyä niitä pois, he yrittävät tulkita ne väärin ja vääristää niiden merkityksen niin, että ne sopivat heidän isäntiensä oikkuihin ja haluihin. (
Lisää.)

Osama bin Laden kommentoi alla olevissa katkelmissa 9/11-terrori-iskua Al-Jazeeran haastattelussa 21.10.2001. Jälkimmäinen katkelma osoittaa, kuinka islamissa voi pulmatilanteissa kuka tahansa uskonoppinut johtaa suoraan nykypäivän tilanteisiin sovellettavaa uskonnolista tietoa analogiapäättelyn (qiyas) avulla yli tuhat vuotta vanhoista, kivikautista ajatusmaailmaa heijastavista Koraanista ja haditheista. Hämeen-Anttila (2004: 107, 138) kirjoittaa: "Tuhat vuotta vanhan auktoratiivisen tekstin tulkinnat voidaan nostaa nykypäivänäkin merkityksellisiksi. [---] Silloinkin kun Koraanin ja hadithien sanat tuntuvat vaikeasti teologisiin näkemyksiin sopivilta, ne on hyväksyttävä ja uskottava sellaisinaan, analysoimatta niitä ja rakentamatta teologisia spekulaatioita niiden varaan."

Alhamdulillah... Sanon, että taistelu ei ole al-Qaida-järjestön ja ristiretkeilijöiden välinen. Taistelu on muslimien — islamin yhteisön — ja ristiretkeilijöiden välinen. Kyllä, tapamme heidän viattomiaan, ja se on hyväksyttävää sekä uskonnollisesti että loogisesti. [---] [Jotkut] sanovat, että tämä on väärin ja laitonta, ja todisteeksi he sanovat, että profeetta kielsi lasten ja naisten tappamisen, ja se on totta. Se on pätevää, ja näin on profeetta sanonut. [---] Mutta lasten ja viattomien tappamisen kieltäminen ei ole yleispätevää, ja on kirjoituksia, joissa sitä puolletaan. Allah sanoo (K16:126): "Jos kostatte, kostakaa sen mukaan, mitä teille on tehty..."

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Näin ollen meidät on määrätty taistemaan tavalla, joka iskee kauhun vihollisen sydämeen. (
Lisää.)

Mitä sitten Saksassa asuvat turkkilaisnuoret sanovat väkivallasta ja terrorista?

 • 35% turkkilaisnuorista sanoo: ”Jos se palvelee islamin yhteisöä, olen valmis käyttämään väkivaltaa vääräuskoisten nujertamiseksi.”
 • 28% turkkilaisnuorista sanoo: "Väkivalta on oikeutettua, kun se palvelee islamin etua.”

Muhammad — esikuva

Islamin tärkein uskonnollisen auktoriteetin lähde on Koraani. Muslimien mukaan Koraani on suoraan Jumalan omaa puhetta, ja sen sisältämä totuus on ikuinen ja muuttumaton. Koraanin jälkeen seuraavaksi tärkein auktoriteetin lähde on sunna, jolla tarkoitetaan profeetta Muhammadin esikuvallista elämäntapaa. Tieto sunnasta on peräisin haditheista, jotka ovat perimätietona välitettyjä lyhyitä kertomuksia siitä, mitä Muhammad kussakin tilanteessa teki ja sanoi. (Hämeen-Anttila 2004: 20, 90, 97.)

Hämeen-Anttila (2001: 28) kirjoittaa: "Sunna on sitova esikuva muslimeille, ja jokaisen hurskaan muslimin velvollisuus on noudattaa profeetta Muhammadin tarjoamaa esikuvaa. [---] Profeetta Muhammad oli [...] virheiltä suojattu (ma'sum), joten hän ei käytöksessään tehnyt mitään väärää tai mitään, mikä ei olisi ollut Jumalan tarkoitus." Mutta jopa historialliset olosuhteet huomioon ottaen monet Muhammadin teot olivat varsin äärimmäisiä. Alla on joitakin esimerkkejä:
 • Muhammad kävi 66 sotaa ei-muslimeja vastaan.
 • Quraizan juutalaiskylässä v. 627 Muhammad mestautti päät katkaisemalla n. 700 juutalaismiestä ja otti näiden vaimot ja lapset orjiksi. Näiden virhe oli ollut se, että he eivät halunneet hyväksyä islamia. (Sahih Bukhari 4:52:280)
 • Lopulta Muhammad antoi määräyksen tappaa jokaisen eteen sattuvan juutalaisen (Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, Vol. 2, s. 37).
 • Muhammad antoi henkilökohtaisesti käskyjä murhata vastustajiaan. Eräs näistä oli harmiton runoilijatar Asma' bint Marwa, joka oli kritisoinut Muhammadia siitä, että tämä oli tappanut Abu Afak -nimisen vanhuksen. Asma' bint Marwa tapettin yöllä tämän nukkuessa. (Sira Halabiyya)
 • Vaurautta kerätäkseen Muhammad hyökkäsi karavaanien kimppuun ja valtasi keitaita.
 • Muhammad selitti: "Sain ohjeen taistella ihmisiä vastaan kunnes he todistavat, ettei ole muita jumalia kuin Allah ja että Muhammad on hänen palvelijansa ja sanansaattajansa, ja kunnes he kääntyvät kohti qiblaa (Mekkaa), syövät mitä teurastamme ja rukoilevat tavallamme.” (Sunan Abu-Dawud 14:2635)
 • Muhammad antoi muille muslimimiehille luvan ottaa neljä vaimoa (K4:3), mutta hänellä itsellään oli vähintään 13 vaimoa.
 • Vielä 50-vuotiaana Muhammad pyysi pitkäaikaiselta toveriltaan Abu Bakrilta tämän 6-vuotiaan tyttären Aishan kättä. Kolme vuotta myöhemmin 53-vuotiaana Muhammad alkoi käyttää 9-vuotiasta Aishaa seksuaalisesti hyväkseen. (Sahih Bukhari 7:62:88)
 • Muhammadin mukaan muslimin rukouksen pilaa koira, aasi, sika, juutalainen, zarathustralainen ja nainen, ellei välimatkaa näihin ole yli kivenheiton verran. (Sunan Abu-Dawud 2:0704)
SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Se tosiasia, että Profeetta on Allahin Sanansaattaja, osoittaa, että meidän on uskottava kaikki, mitä hän sanoi, ja toteltava jokaista hänen antamaansa käskyä. On itsestään selvää, että hän on kertonut asioita ja antanut ohjeita sen lisäksi, mitä Koraanissa on sanottuna. On turha tehdä eroa sunnan ja Koraanin välille, mitä tulee sen noudattamiseen. On pakollista uskoa siihen, mitä hän on meille kertonut, ja toteltava hänen käskyjään. Ne jotka kieltävät sunnan tärkeyden ovat vääräuskoisia, koska he kieltävät sen, mikä on hyvin tunnettu ja kiistämätön osa uskontoa. (
Lisää.)

Naiset islamissa

Islamissa naiset ovat toisen luokan ihmisiä. Poikkeuksen muslimien joukossa muodostavat liberaalit alaviitit, jotka hyväksyvät naisten ja miesten tasa-arvon ja jotka Turkissa (n. 15 % asukkaista) ovat joutuneet ei-muslimejakin suurempien sortotoimien kohteeksi.

Naisten oikeudet islamissa rajoittuvat pitkälti siihen, että nämä viettävät aikaansa niin paljon kuin mahdollista kodin- ja lastenhoidon parissa, synnyttävät mahdollisimman paljon lapsia (mieluummin poikia) aviomiehilleen ja palvelevat näitä. Jopa paratiisissa nainen istuu miehensä vierellä sillä aikaa, kun tämä nauttii 72 neitsyen seurausta. Koraani ja sunna määräävät ruumiinrangaistuksia naisille:

Mies on naisen pää, koska Jumala on toisia suosinut enemmän kuin toisia ja koska mies elättää vaimoaan. [---] Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. (K4:34)
Allahin Sanansaattaja sanoi: "Jos mitkä ovat pahoja enteitä, niin niitä ovat nainen, hevonen ja talo." (
Sahih Bukhari 4:52:111)
Ja ota käteesi vihreä oksa ja lyö naista sillä, ettet rikkoisi valaasi. (
K38:44) [Selitys: koska taipuisalla tuoreella oksalla lyöminen sattuu enemmän.]

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Ne, jotka sanovat, että islam on tasa-arvon uskonto, valehtelevat islamia vastaan. [---] Jokainen mies tietää, ettei ole hyväksyttävää, jos sanomme, että mies on yhdenvertainen naisen kanssa. [---] Se tosiasia, että naisilta puuttuu järkeä, ei tarkoita, että he olisivat hulluja, vaan heidän tunteensa vain vievät usein voiton järjestä, ja tämä tapahtuu useammin naisille kuin miehille. [---] Naiset ovat huonompia muistamaan asioita ja unohtelevat enemmän kuin miehet. (
Lisää.)

Avioliitto islamissa

Jälkeläisten saannin takaamiseksi ja islamin yhteisön voimistamiseksi avioliitto on jokaisen muslimin velvollisuus.

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Eräs avioliiton tarkoituksista islamissa on lasten saaminen ja islamin yhteisön (umman) kasvattaminen. [...] Allahin Sanansaattaja sanoi: "Menkää naimisiin sellaisen kanssa, joka on rakastava ja hedelmällinen, sillä tulen olemaan ylpeä suuresta lukumäärästänne muiden kansojen edessä." (
Lisää.)

Muilla kuin muslimimiehillä ei ole oikeutta mennä naimisiin musliminaisen kanssa, mutta muslimimiehellä on oikeus mennä naimisiin ei-musliminaisen kanssa, jonka odotetaan kääntyvän islamiin. Seka-avioliitoissa syntyvät lapset ovat automaattisesti muslimeja. Tämä kaikki on suorassa ristiriidassa YK:n ihmisoikeusjulistuksen artiklan 16 kanssa: ”Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.” Mies voi ottaa neljä vaimoa ja erota näistä syytä ilmoittamatta, kun taas nainen tarvitsee islamilaisen lain hyväksymän perusteen avioerolle ja joutuu anomaan sitä tuomarilta. Omat määräyksensä ovat orjanaisista:

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Islam sallii miehen olla sukupuoliyhteydessä orjanaisen kanssa, olipa miehellä vaimo tai vaimoja tai olipa hän naimaton. [---] Tämä on osoitettu Koraanissa ja sunnassa, ja näin menettelivät profeetat. [---] Myös profeettamme (rauha ja siunaus hänen kanssaan) teki niin... Oppineet ovat yksimielisesti sopineet, että kenenkään ei ole sallittua pitää sitä syntinä eikä kieltää sitä. Se, joka pitää sitä kiellettynä, on synnintekijä, joka toimii oppineiden konsensusta vastaan. [---] Vaimolla ei ole oikeutta paheksua aviomiestään tämän naispuolisista orjista tai sitä, että hän on sukupuoliyhteydessä näiden kanssa. (
Lisää.)

Shiialaisuudessa on mahdollista solmia lisäksi väliaikainen avioliitto (mut'a), jota käytetään esimerkiksi matkustustilanteissa mutta jolla on ollut taipumusta muuttua prostituutiota muistuttavaksi järjestelmäksi. (Hämeen-Anttila 2004: 167–169.) Aviorikoksesta rankaisemisessa islamin laki on ankara:

Jos vaimonne on teille uskoton, hankkikaa keskuudestanne neljä todistajaa häntä vastaan. Kun he ovat antaneet todistuksensa, teljetkää vaimonne taloonsa, kunnes kuolema hänet korjaa tai Jumala osoittaa hänelle toisen tien. (K4:15).
Muslimimies tuli Allahin Sanansaattajan [=Muhammadin] luo, kun tämä oli moskeijassa. Hän kutsui tätä sanoen: Allahin Sanansaattaja, olen tehnyt huorin. Tämä kääntyi pois. Mies tuli jälleen hänen luokseen ja sanoi: Allahin Sanansaattaja, olen tehnyt huorin. Allahin Sanansaattaja kääntyi jälleen pois, ja vasta kun mies oli todistanut neljästi itseään vastaan, Allahin Sanansaattaja kutsui häntä ja sanoi: "Oletko hullu?" Mies vastasi: "En." Allahin Sanansaattaja kysyi: "Oletko naimisissa?" Hän vastasi: "Kyllä". Tämän jälkeen Allahin Sanansaattaja (rauha hänen kanssaan) sanoi: "Viekää hänet pois ja kivittäkää hänet kuoliaaksi." (
Sahih Muslim 17:4196)

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
On hyvin tärkeää kivittää naimisissa oleva huorintekijä kuoliaaksi Sanansaattajan sunnan (esimerkillisen elämän) mukaisesti. [---] Kivitystä ei ole sallittua korvata mestauksella tai ampumisella, sillä kivitys on ankarampi rangaistus ja tehokkaampi pelote uskottomuuden syntiä vastaan. (
Lisää.)

Ensin kivitystuomion saanut kääritään lakanaan ja haudataan vyötäröönsä asti. Sitten ympärille kerääntynyt muslimijoukko kivittää hänet kuoliaaksi huutaen Allahu-akbar! 'Allah on suuri!'.

FAIZABAD. Afganistanilainen nainen on kivitetty kuoliaaksi syyllistyttyään aviorikokseen, kertoo paikallinen poliisi. [---] 29-vuotias aviovaimo kivitettiin julkisesti paikallisen oikeuden päätöksestä torstaina. Kivitys tapahtui Badakhshanin provinssissa, Faizabadin kaupungin lähellä. Silminnäkijän mukaan viranomaiset ja naisen aviomies raahasivat naisen hänen vanhempiensa kodista ja kivittivät hänet. Mies, jonka kanssa nainen oli pettänyt aviomiestään sai sata ruoskaniskua ja pääsi sen jälkeen vapaaksi. Aviorikos on muslimimaissa kielletty ja rangaistus rikoksesta vaihtelee raipanniskuista kivityskuolemaan. (Reuters; HS 24.4.2005)

Naisten pakollinen hunnuttautuminen

Hunnun kantaminen on kiivaan keskustelun aihe mm. Ranskassa ja Turkissa. Huntu ei ole symboli vapaan yhteiskunnan kulttuurisesta suvaitsevaisuudesta. Islamin laki, shari’a, vaatii naisten hunnuttautumista, tosin monet musliminaiset hunnuttautuisivat vapaaehtoisestikin välttääkseen miesten ahdisteluja:

Ja käske uskovien naisten pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään, olla näyttämättä muista sulojaan kuin niitä, jotka tavallisestikin ovat näkyvissä, ja peittää kaulansa hunnulla. Heidän ei tule näyttää sulojaan muille kuin aviomiehelleen, isälleen, apelleen, pojilleen, poikapuolilleen, veljilleen, veljenpojilleen, sisarenpojilleen, naispuolisille tuttavilleen, orjilleen ja niille miespalvelijoilleen, joilla ei ole enää haluja, tai lapsille, jotka eivät vielä tiedä mitään naisen hävystä. Heidän ei myöskään pidä tömistellä jalkojaan kiinnittääkseen huomiota salassa oleviin suloihinsa. (K24: 31)
Profeetta, sano puolisoillesi, tyttärillesi ja uskovien vaimoille, että he panisivat vaatteen päänsä yli. Tämä on parasta, jotta heidät tunnettaisiin siveiksi eikä heitä häirittäisi. (K33:59)

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Muslimin tulisi tuntea sydämessään, että hän vihaa ei-muslimeja ja sitä, miltä nämä näyttävät ja miten nämä käyttäytyvät. Tämä viha motivoi häntä välttämään sitä, että hän näyttäisi tai muulla tavoin muistuttaisi näitä. Eikö ole selvää, että henkilö joka halveksii tiettyä kansaa tai heimoa tai tietynmaalaisia ihmisiä, vihaa pukeutumista heidän tavallaan, erityisesti jos he ovat köyhiä? (
Lisää.)

Uskonnonvapaus ja demokratia

Länsimaiseen yhteiskuntaan kuuluu olennaisena osana uskonnonvapaus: "Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen." (Perustuslaki.) Islamissa uskonnonvapautta ei ole; muslimien on kiellettyä vaihtaa uskontoa kuolemanrangaistuksen uhalla, ja muslimien tiukka yhteisöllinen kontrolli varmistaa sen, ettei islamin totuuksia uskalleta kyseenalaistaa. Profeetta Muhammadin mukaan Allah vihaa niitä, jotka kyselevät liikaa kiistanalaisista uskonnollisista asioista (Sahih Bukhari 2:24:555) ja "jos joku tulkitsee Allahin Kirjaa oman mielipiteensä valossa, niin vaikka hän olisi oikeassa, hän on väärässä" (Sunan Abu-Dawud 25:3644).

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Islam ei anna mahdollisuutta sellaisen ihmisen elää vapaasti ihmisten parissa, joka ei rukoile, sillä tässä tapauksessa hänet on kutsuttava rukoilemaan, ja jos hän itsepintaisesti kieltäytyy, hänet on teloitettava uskonhylkääjänä [...] tai rangaistuksena hadd-rikkomuksesta [...], tai hänet on otettava kiinni ja suljettava vankilaan [...]. Mutta yksikään uskonoppinut ei sano, että hänen on luvallista pysyä vapaana. (
Lisää.)

Eurooppaan, "sodan alueelle" (Dar al-harb), tulevat muslimit tuovat mukanaan ylimielisen kulttuurin, joka vastustaa suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta ja on kyvytön ymmärtämään ja haluton omaksumaan maallisena, rappiollisena ja lapsellisena pitämänsä länsimaisen kulttuurin vapauden arvoja. Koska jo lähtöasetelma on tämä, syvällinen, asiallinen dialogi näiden kulttuurien välillä on käytännössä mahdoton (Basam Tibi, UPI 18.6.2002; kuuntele myös Ibn Warraqin vertailu läntisen ja islamilaisen ajattelun eroista: 3,50 min). Kuten Basam Tibi toteaa, sana suvaitsevaisuus tarkoittaa lännessä ja islamissa aivan eri asioita: islamilaisessa terminologiassa se tarkoittaa ei-islamilaisten monoteistien, kristtittyjen, juutalaisten ja zarathustaralaisten, oleskelun sietämistä muslimialueilla toisen luokan uskovaisina, dhimmeinä. "Tällä kansanosalla ei ole tasavertaista asemaa muslimien kanssa", kirjoittaa Hämeen-Anttila (2004: 33). Sanalla on tuskin mitään tekemistä länsimaisen kulttuurin suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden kanssa. Ks. myös katsaus Lähi-idän medioihin.

EU on olemukseltaan maallinen yhteisö. Niin Turkissa kuin EU-maissakin toimivien islamistien tavoitteena on kuitenkin korvata kaikkialla maallinen järjestys islamin lailla, shari'alla, joka on ristiriidassa niin Suomen kuin muidenkin EU-maiden perustuslakien kanssa. Shari'an oikeuslähteinä toimivat Koraani, hadithit eli perimätietona välitetyt lyhyet kertomukset profeetta Muhammadin esikuvallisesta elämästä, oppineiden konsensus (ijma) ja analogia (qiyas); se on pyhä laki, joka ei ole muutettavissa ihmisten päätöksellä (Hämeen-Anttila 2001: 26).

Ihmisoikeudet

Islamilaiset maat ovat International League for Human Rights -järjestön mukaan vastuussa 90 %:sta maailman kaikista poliittisista vangeista. Samoin ne ovat vastuussa 90 %:sta kaikista poliittisista teloituksista. YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen tarkoituksena on suojella ihmisiä ja taata näille tietyt perusoikeudet ja -vapaudet. Nimenomaan ihmisoikeudet, kansanvalta ja oikeusvaltioperiaate ovat EU:n perusarvoja. Ihmisarvoa halveksuvine rangaistuksineen (amputoimiset, mestaukset jne.) perusvapauksia rajoittava ja uskonnollista syrjintää harjoittava islam on jyrkässä ristiriidassa niin ihmisoikeuksien kuin oikeusvaltionkin periaatteiden kanssa. Esimerkiksi v. 2003 Saudi-Arabiassa mestattiin julkisesti pää miekalla katkaisemalla ainakin 52 ihmistä (HS 12.10.2004).

Hämeen-Anttila (2004: 37) kirjoittaa: "Profeetta ei eläessään ollut toiminut yksinomaan senhetkisen tilanteen mukaan vaan pitäen samalla silmällä myös tulevaisuutta. Profeetan elämän yksityiskohdat oli tarkoitettu islamin yhteisön ikuisen jäljittelyn kohteeksi." Alla on muutama esimerkki Muhammadin, "Allahin Sanansaattajan", esikuvallista elämää, sunnaa, kuvaavista hadith'eista, joita käytetään Koraanin jälkeen tärkeimpinä islamin lain oikeuslähteinä:

Allahin Sanansaattaja (rauha hänen kanssaan) katkaisi käden varkaalta, joka oli varastanut neljännesdinaarin tai enemmän. (Sahih Muslim 3189)
Allahin Sanansaattaja (rauha hänen kanssaan) antoi kahdella palmunoksalla noin 40 raipaniskua miehelle, joka oli juonut viiniä. (
Sahih Muslim 3218)
Allahin Sanansaattaja (rauha hänen kanssaan) sanoi: "Ei ole luvallista ottaa muslimin henkeä, joka todistaa, ettei ole muita jumalia kuin Allah ja minä olen Allahin Sanansaattaja, paitsi kolmessa tapauksessa, joita ovat: aviorikoksen tekijä, elämä elämästä [tappaja] ja uskontonsa hylkääjä, joka jättää yhteisönsä." (
Sahih Muslim 3175)

Integroituminen

Hämeen-Anttila (2001: 55–56) kirjoittaa: ”Muslimin pysyvä asuminen vieraalla alueella, Dar al-harbissa [='sodan alueella'], on koettu monin tavoin ongelmalliseksi, ja klassisessa valtioteoriassa ei oikeastaan ollut sijaa muslimin pysyvälle asettautumiselle Dar al-harbiin. Lähinnä 1900-luvun myötä muslimioppineet ovat koettaneet löytää ratkaisua kysymykseen, kuinka muslimi voi asua pysyvästi alueella, jota ei hallita islamilaisten periaatteiden mukaan, ja missä määrin hän voi sopeutua yhteiskuntaan kadottamatta silti islamilaista identiteettiään.”

Ranskan, Saksan, Hollannin ja muiden Euroopan maiden kokemukset osoittavat, että muslimit eivät integroidu länsimaiseen yhteiskuntaan eivätkä hyväksy sen arvomaailmaa. Esimerkiksi Britanniassa jopa 40 % muslimeista haluaisi ottaa käyttöön islamilaisen lain, shari'an, kivityksineen ja amputaatioineen (News Telegraph 19.2.2006). Saksassa turkkilaisilla on taipumus muodostaa etnisiä saarekkeita, joissa he pystyvät hoitamaan jokapäiväiset asiansa tarvitsematta lainkaan saksaa ja olematta lainkaan kosketuksissa saksalaisiin: turkkilaisilla on omat liikeyrityksensä, matkatoimistonsa, supermarkettinsa, ravintolansa, lehtensä, radio- ja tv-ohjelmansa, asianajajansa ja moskeijansa. IAT:n tilastojen mukaan vuonna 1998 Saksan 20–29-vuotiaasta ulkomaalaisväestöstä 32,7 % oli vailla mitään ammatillista koulutusta. Kaikkialla Euroopassa on nähtävissä se huolestuttava trendi, että nuoret muslimit yhä kiinnostuneempia islamin konservatiivisesta äärimuodosta:

Riippumattoman tutkimuslaitoksen Policy Exchangen haastattelemista 16–24-vuotiaista muslimeista 37 prosenttia eläisi mieluummin tiukan islamilaisen sharia-lain alaisuudessa. Yli 55-vuotiaista samaa mieltä oli vain 17 prosenttia. 74 prosenttia nuorista muslimeista halusi islaminuskoisten naisten peittävän kasvonsa harsolla tai hunnulla. Yli 55-vuotiaista kasvojen peittämistä kannatti vain 28 prosenttia. Molemmista ryhmistä pieni osa sanoi ihailevansa al-Qaidan kaltaisten järjestöjen valmiutta taistella länsimaita vastaan. Nuorista terroristijärjestöjä ihannoi 13 prosenttia, vanhemmista vain kolme prosenttia. Raportin tehnyt tutkimusryhmä syyttää nuorten mielipiteiden kärjistymisestä Britannian yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia sekä jaetun kansallisen identiteetin muuttumista erotteluksi. Raportin mukaan myös brittihallituksen yritykset taistella kotikutoista islamismia vastaan nuorten keskuudessa ovat vain pahentaneet tilannetta. Britanniassa asuu 1,8 miljoonaa muslimia. Tutkimusta varten heistä haastateltiin 1 003. — AFP, Reuters (29.1.2007, Yle24)

Esimerkki integroitumisen täydestä epäonnistumisesta on Ruotsin Malmö, jossa neljännes sen 250 000 asukkaasta on muslimeja ja näistä 90 % on työttömiä (ks. Fox News, 26.11.2004). Ruotsissa turvallisuuspoliisi Säpo pyrkii terrorismin vastaisessa työssään rakentamaan vakoiluverkostoa kouluihin ja järjestöihin:

Lontoossa itsensä räjäyttäneet neljä miestä tulivat Leedsissä ja Lutonissa asuvista tavallisista muslimiperheistä. Siksi brittiläinen turvallisuuspoliisi on muuttanut toimintatapojaan etsiessään mahdollisia terroristeja. Säpo seuraa perässä ja aloittaa etsivän toiminnan kouluissa ja erilaisissa yhdistyksissä. — Tavoitteenamme on löytää ihmiset, joita englantilaiset eivät löytäneet Leedsissä. Tunnetut verkostot eivät ole suurin riski, kun on kyse terrori-iskuista vaan muut ihmiset, ne joita emme tiedä. Sydsvenska Dagbladetin mukaan Säpo näkee ääri-islamilaisuudessa tietynlaisen ideologisen kasvuprosessin: nuoresta muslimista tulee ensiksi radikaali, sitten fundamentalisti, seuraavaksi "ekstremisti" ja lopulta terroristi. (STT/MTV3 24.1.2005)

Islamilaiset keskukset ja koraanikoulut

Islamilaisen keskuksen ydin on koraanikoulu. Monissa koraanikouluissa ensisijaisena tavoitteena ei näytä suinkaan olevan ihmisten auttaminen näiden uskonnon harjoittamisessa vaan poliittisten näkemysten propagoiminen. Niissä harjoitetaan lännen ja sen kulttuurin vastaista kiihotusta, vaaditaan islamin ylivaltaa, lietsotaan nationalismia ja pyritään tietoisesti lisäämään muslimiyhteisön ghettoutumista:

Pariisin ympäristössä ääri-islamilaisten hallinnassa olevien moskeijoiden määrä on lisääntynyt lähes kolmanneksella viime vuoteen verrattuna. Noin 380 alueen rukoushuoneesta 32 on nyt radikaalien hallinnassa. Niissä saarnataan tukea Yhdysvaltoja tai Israelia vastaan iskuja tekeville ja järjestetään kursseja, joilla Koraania tulkitaan erittäin jyrkästi. Osassa radikaaleista rukoushuoneista on myös koottu terroristeiksi haluavia koulutukseen, jota on järjestetty Ranskan metsissä ja vuoristoseuduilla. Rankoilla metsäretkillä järjestäjät ovat pyrkineet tutkimaan, ketkä soveltuvat 'pyhään sotaan' esimerkiksi Afganistanissa tai Irakissa. (HS 25.3.2004; ks. myös Fox News 28.11.2004)

Ks. myös Channel 4:n salaa kuvattu dokumentti Britannian moskeijoista: Dispatches: Undercover Mosque. Huomiota herättävää islamissa ylipäätään on se, että terrorismiin, uskonvihaan ja muuhun rikolliseen toimintaan lietsovat nimenomaan uskonoppineet (ulama'), jotka ovat erityisesti perehtyneet Koraaniin ja sunnaan, islamin uskonnollisen auktoriteetin keskeisiin lähteisiin (ks. esim. Ajatolla Khomeinin puhe); sitä vastoin maallistuneet muslimitaustaiset henkilöt ja lähteisiin vielä perehtymättömät tavalliset muslimit edustavat yleensä normaalia maltillista humanismia.

Lontoossa asuvalle radikaalille muslimioppineelle luettiin Lontoossa tiistaina kymmenen eri syytettä, niiden joukossa syyte uskonvihan lietsomisesta. Uskonoppinut Abu Hamza al-Masri, 46, on syytteen mukaan kehottanut seuraajiaan tappamaan toisuskoisia ja on lietsonut rotuvihaa etenkin juutalaisia kohtaan. (HS 20.10.2004; ks. myös Fox News 29.11.2004)

Monet Euroopan muslimijärjestöt pyrkivät määrätietoisesti muodostamaan valtaväestöstä eristäytyneitä rinnakkaisyhteisöjä ja vetämään terävän linjan diasporassa elävän umman, islamin yhteisön, ja "uskottomien" natiivien välille. Islamistien haaveena on koko yhteiskunnan ja Euroopan islamisaatio. Tuota tavoitetta edesauttavat erityisesti siirtolaisuus, kansalaisuuden saaminen ja muslimiasukkaiden korkea syntyvyys.

Väestönkasvu

Syntyvyys EU-maissa on laskusuunnassa, mutta muslimiväestöön tämä ei päde. Niinpä esimerkiksi Saksassa, jossa tilastojen (Zentralinstitut Islam-Archiv, Soest) mukaan muslimiväestön syntyvyys on 6,6 %, jo vuonna 2045 muslimeja on enemmän (51 milj.) kuin etnisiä saksalaisia (50 milj.). Hollannissa puolestaan — Islam for All -järjestön mukaan — nykyisen demografisen kehityksen jatkuessa 20 vuoden sisällä valtaosa alle 18-vuotiaista lapsista on muslimeja.

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Epäilemättä aloitteen ottaminen jihadissa (pyhässä sodassa) edesauttaa suuresti islamin levittämistä ja ihmisten tuomista joukoittain Allahin uskontoon. Tällä tavoin jihadin pelko täyttää vihollisten sydämet. [---] Läntisessä maailmassa tulisi olla jonkinlainen pelko sen johdosta, että aina siitä lähtien, kun islam ensi kerran ilmaantui Mekassa, se ei ole koskaan vähentynyt numerollisesti, vaan se on aina jatkanut kasvamistaan ja leviämistään. Lisäksi islam ei ole pelkästään uskonto, vaan yksi sen pilareista on jihad. (
Lisää.)

Johtopäätelmät

 • Rauhanomaisessa muodossaankin islam vastustaa maallista yhteiskuntajärjestystä, suvaitsevaisuutta, moniarvoisuutta, naisten tasa-arvoa ja yksilön itsemääräämisoikeutta.

 • Islamin leviämisen myötä on odotettavissa levottomuuksien lisääntyvän Euroopassa. Islam oikeuttaa väkivallankäytön vääräuskoisia kohtaan pitäen sitä Jumalan tahtona.
 • Islam pyrkii maailman yliherruuteen. Muita uskontoja ja elämänkatsomuksia ei sallita, puhumattakaan vähemistöjen suojelusta ja oikeuksista; maallinen järjestys pyritään korvaamaan islamin lailla, shari'alla.
 • Islamin levittäminen on kiinteä osa islamia, ja se on jokaisen muslimin velvollisuus. Muslimeille Koraani edustaa Jumalan puhetta, jonka totuus on ikuinen ja muuttumaton. Koraanin mukaan jihad, pyhä sota, lakkaa vasta sitten, kun koko maailma on alistunut islamin ja Allahin valtaan.

Lähteet

 • Hämeen-Anttila, Jaakko 1995: (Suom.) Koraani. Basam Books, 1995.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko 2001: Islam-taskusanakirja. Helsinki: Basam Books.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko 2004: Islamin käsikirja. Otava, 2004.