sunnuntaina, helmikuuta 05, 2006

Islamisaatio

Islamilaisessa valtioteoriassa erotetaan islamin alue (Dar al-islam) ja sodan alue (Dar al-harb) eli muiden kuin muslimien hallitsema, potentiaalisesti vihamielinen alue (Hämeen-Anttila 2001: 55). "Maailman islamisointi on kiinteä osa islamilaista maailmankatsomusta. Islamin alueen eli Dar al-islamin on laajennuttava koko maailmaan, jotta maailmasta tulisi rauhan alue eli Dar al-salam", toteaa Basam Tibi. Tätä prosessia kutsutaan jihadiksi eli pyhäksi sodaksi. Jihad päättyy vasta sitten, kun kaikki ihmiset ovat kääntyneet islamiin — tai muslimit ovat vähintään nousseet valtaan ja islamin laki on otettu käyttöön (Bat Ye'or).

Lue islamilaisessa maailmassa — sekä myös Suomessa — laajaa arvostusta nauttivan sheikki Muhammed Salih Al-Munajjidin jihadia käsitteleviä online-fatwoja:

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWOJA
Fyysinen jihad on islamin huippukohta, ja jotkut oppineet pitävät sitä islamin kuudentana pilarina. (
Lisää.)
Jihadin tarkoitus on... levittää Allahin uskonto maan päälle, ottaa käyttöön hänen shari'ansa määräykset ja tuoda ihmiset... toisten uskontojen epäoikeudenmukaisuudesta islamin oikeudenmukaisuuteen. (
Lisää.)
Jihadin päätarkoitus on saada ihmiset palvomaan vain Allahia ja tuoda heidät ihmisten palvonnasta ihmisten Herran palvontaan. (
Lisää.)
Taistelun suurin muoto on taistelu uskottomia vastaan, sillä Allah on määrännyt meidät taistelemaan heitä vastaan. [---] Jihad-talab merkitsee hyökkäämistä vääräuskoisten kimppuun näiden omissa maissa, kunnes heistä tulee muslimeja tai he maksavat jizyahia (pakkoveroa) halukkaina alistumaan ja kunnes he tuntevat itsensä alistuneiksi. (
Lisää.)

Alistuminen islamiin ja Allahin tahtoon voi kuitenkin tapahtua myös ilman, että sota välttämättä aktualisoituu Dar al-harbissa (Hämeen-Anttila 2001: 55). Lännessä muslimiaktivistien tärkeäksi toimintamuodoksi on noussut da'wa, "kutsuminen islamiin", ja länsimaihin onkin syntynyt runsaslukuisesti da'wa-keskuksia, jotka pyrkivät levittämään islamin sanomaa (Hämeen-Anttila 2004: 216).

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWOJA
Ihmisten kutsuminen Allahin luo on yksi tärkeimmistä velvollisuuksista. (
Lisää.)
Henkilö, joka kuvittelee tuovansa islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon yhteen tai lähemmäksi toisiaan, on kuin sellainen, joka pyrkii tuomaan yhteen totuuden ja valheen, uskottomuuden ja uskon, vastakohdat. (
Lisää.)

Jopa islamin liberaalimmissa suuntauksissa puhutaan "islamin ylivallasta" (al-taqhallub; ks. Basam Tibi). Monoteististen uskontojen, nk. Kirjan kansojen, edustajia voidaan sietää, jos he alistuvat islamin poliittiseen valtaan, eivätkä pilkkaa profeetta Muhammadia, eivätkä harjoita uskontoaan liian näkyvästi (Hämeen-Anttila 2001: 52).

Yksi islamin neljästä pilarista on almuvero (zakat), jota jokaisen maailman 1,5 miljardista muslimista on maksettava tietyn rajan ylittävästä omaisuudestaan. Eräs tarkoitus, johon almuveroja käytetään, on islamin propagoiminen. Tällä hetkellä kaikkiaan 42 muslimivaltiota ohjaa varoja rahastolle, joka tukee islamin levittämistä Eurooppaan erityisesti rakentamalla moskeijoita ja islamilaisia keskuksia. Esimerkiksi v. 1970 Saksassa oli 3 moskeijaa, v. 1990 1500 moskeijaa ja v. 1997 2700 moskeijaa.

SHEIKKI MUHAMMED SALIH AL-MUNAJJIDIN ONLINE-FATWA
Muslimit on käsketty kutsumaan ei-muslimeja islamiin viisaudella ja kauniilla saarnaamisella ja väittelemisellä. [---] Allah ei hyväksy islamin lisäksi mitään muita uskontoja. [---] Muslimit on komennettu kutsumaan ihmisiä Allahin luo kaikissa muslimimaissa ja muissa maissa. Heidän on vietävä Allahin tosi uskonto maailmaan ja rakennettava moskeijoita maailmaan kaikkiin osiin ja lähetettävä islamiinkutsujia ei-muslimimaihin ja kutsuttava heidän johtajiaan Allahin uskontoon. [---] Tosi muslimit uskovat, että muiden uskontojen kannattajat eivät noudata mitään todellista uskontoa, joten muslimit eivät salli muiden lähettää lähetyssaarnaajia rakentamaan kirkkoja muslimimaihin. Allah sanoo: Se, joka uskoo, että islam on yhdenvertainen muiden uskontojen kanssa, tekee vakavan virheen. (
Lisää.)

Ei kommentteja: